Energiapartner-logo

Energiaaudit

Teostame hoonete energiaauditeid, termograafiat ja tasuvusanalüüse sobivate energiasäästumeetmete leidmiseks. Meie tegevusvaldkond on elamutest ärihooneteni.

Olemasolevate hoonete puhul aitab detailne energiaaudit määrata suuremad energiakulu kohad ja kõige kulutõhusamad energiasäästumeetmed.

Hoone energiaaudit tugineb mõõtmistel ja kogutud andmetel. See annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast, energiakuludest ja -kadudest ning võimalustest kokkuhoiuks ja sisekliima parandamiseks.

Iga energiaauditi käigus viime täpsema ülevaate saamiseks läbi sisekliima (õhutemperatuur ja -niiskus, ka CO2) mõõtmised.

Termograafia ehk termoülevaatus aitab täpsemalt visualiseerida hoone pinnatemperatuurid. See võimaldab avastada probleeme, mida palja silmaga ei näe. Termograafia abil on võimalik täpsemalt fikseerida puuduliku soojustusega kohad, külmasillad, õhulekked ja niiskuskahjustused.

Oleme teostanud energiaauditeid enam kui 100 kortermajale ja mitteeluhoonele üle Eesti.

Võta ühendust

Võta ühendust meie eksperdiga

Mikk Saar

Mikk Saar

Helista 5569 8153 või kirjuta

Võta ühendust meie eksperdiga

Mikk Saar

Mikk Saar

Helista 5569 8153 või kirjuta