Energiapartner-logo

Kinnitused ja kaldenurk

Päikesepaneelidel on palju paigaldamisviise. Levinumad on päikesepaneelide paigaldamine viilkatusele, lamekatusele, katusekattena, rõdupiiretena, hoone fassaadile või maapinnale.

Eestis on optimaalseks päikesepaneelide paigalduskaldenurgaks maapinna suhtes 39°, mis tagab maksimaalse summaarse tootlikkuse aastas. Kui päikesepaneelid paigaldada +/-20 kraadi võrra erinevalt optimaalsest, siis aastase tootlikkuse erinevus ei ole märkimisväärne (üldjuhul alla 5%).

Viilkatuse korral paigaldatakse päikesepaneelid üldjuhul katusega paralleelselt, mistõttu nende kaldenurga määrab ära katuse kaldenurk. Samuti määrab viilkatuse asetus ära ilmakaare. Üldjuhul on viilkatuse paigaldus üheks kõige odavamaks katusepaigalduseks ja eramute puhul ka kõige levinumaks.

Uue viilkatuse planeerimisel tasub kaaluda ka katusesse sisseehitatavate päikesepaneelidega katust. Kui juba niikuinii katustekatte vahetusega koos soovitakse päikesepaneele paigaldada, siis annab katusekatte mittepaigaldamine mõningast hinnavõitu.

Lamekatuse paigaldistel on Eestis linnaoludes kõige enam potentsiaali võrreldes teiste päikeseelektrilahendustega, kuna selliseid hooneid on rohkem kui viilkatusega hooneid, eriti ärihoonete osas.

Lamekatuse paigaldistel tuleb teostada täiendavat eeltööd, et välja selgitada tuule mõju päikesepaneelidele, kinnituslahendustest lähtuva lisaraskuse mõju katusekonstruktsioonidele, tuuleplekkide kasutamise vajadus ning paneelidele langevate varjude mõju toodangule.

Väga tuulistesse piirkondades tasub mõelda katuse külge põletatavatele kinnitustele, mis tagavad tuulekindluse ka väga suurte tormidega. Katust läbivaid kinnituslahendusi katuse pikaajalise veekindluse säilitamiseks me üldjuhul ei soovita.

Bituumekatuse külge põletatud päikesepaneelide katusekinnitused.

Bituumekatuse külge põletatud päikesepaneelide katusekinnitused.

Levinumaks lamekatuse kinnituse kaldenurgaks on ca 20 kraadi, suuremate tootmise ja ärihoonete korral rakendatakse ka väiksemat nurka. Madalam kalle tagab väiksema paneelide ridade omavahelise varjutuse ning vähendab lisaraskuse kaalu, mis paigaldatakse täiendavalt kinnitustele tuulekoormuste talumiseks. 20-kraadine kaldenurk mahutab oluliselt rohkem paneele ja annab vaid mõnevõrra väiksema toodangu kui optimaalsem 39-kraadine kaldenurk.

Väiksemat kaldenurka (üldjuhul 10 kraadi) kasutatakse ka ida-läänesuunalise paigutuse korral, mis võimaldab katuse pinda maksimaalselt ära kasutada.

Päikesepaneelide paigaldamist maapinnale tasub kaaluda siis, kui puudub sobiv katus ja on olemas tühjalt seisvat maad, mida ei sega ümbritsevatelt objektidelt lähtuv varjutamine.

saaremaa_lihatoostus_3

Maapinnakinnituste puhul on oluline teada, millise aluspinnasega on tegu. Kasutada saab betoonvundamenti, kruvi- ja rammvaiasid. Maapinnakinnituste valikul tuleb arvestada ka paikkonna iseärasusi. Mere läheduses on soovitav kasutada alumiiniumkinnitusi, merest eemal võib mõelda ka kuumtsingitud lahendustele.

Ehitisintegreeritult on päikesepaneele võimalik paigaldada näiteks viilkatuse osana, fassaadile, rõdule ning lisaks erinevatele varikatuste osadena (nt parkla katus). Ühildades katuse renoveerimise või uue maja väljaehitamise päikesepaneelide paigaldamisega, tuleb koguhind odavam kui neid eraldi teha.

Päikesepaneelide kasutamine katusekivide või plekk-katuse asemel on nutikas viis elada loodussõbralikult ja säästlikult.

Maapinnale on võimalik paigaldada nii statsionaarseid kui pööratavate ajamitega päikeseelektrilahendusi. Viimane võib päikeseelektrijaama tootlikkust suurendada 20-25%, aga tähendab ka oluliselt kõrgemat soetushinda ja hilisemat suuremat hooldusvajadust. Üldiselt on pööratav lahendus sobilik suure otsese päikesekiirgusega paikades (nt Lõuna-Euroopas), mitte Eestis, kus on suure pilvisuse tõttu suur hajusvalguse osakaal.

Võta ühendust

Võta ühendust meie eksperdiga

Priidik Kant

Priidik Kant

Helista +372 503 5818 või kirjuta

Võta ühendust meie eksperdiga

Mikk Saar

Mikk Saar

Helista 5569 8153 või kirjuta