Energiapartner-logo

Päikesepaneelid

Päikesepaneelid (kõnekeeles ka päikesepatareid) võib jagade kaheks: eelkõige ränist toodetud kristalsed päikesepaneelid ja õhukesekilelised päikesepaneelid. Üle 90% maailmas paigaldatavatest päikesepaneelidest on täna mono- või polükristalsed päikesepaneelid.

Mono- ja polükristalsete päikesepaneelide efektiivsus on viimasel ajal lähenenud, aga siiski ületavad monokristallilised päikesepaneelid polükristallilisi. Sama võimsusühiku (vati) kohta on tänu tootmise eripärale polükristalsed paneelid odavamad, mistõttu ka rohkem levinud. Seega, kui paneelide jaoks on paigaldusruumi piisavalt, siis lühema tasuvusaja mõttes tasub eelistada polükristalseid paneele. Kui olulisem on pinnaühikult võimalikult suurt toodangut saada, siis tasub mõelda aga monokristallilistele paneelidele.

Kuidas sobib Eesti päikeseelektri tootmiseks?

Eestis on keskmine kiirgushulk horisontaalsele pinnale veidi väiksem kui 1000 kWh/m2 aastas. Maksimaalse päikeseenergia koguse saab kätte aga 39-kraadise kaldenurgaga maapinna suhtes. Sellisele pinnale langev kiirgushulk sõltuvalt asukohast on 1050-1200 kWh/m2 aastas. Optimaalsest kaldenurgast suurema kaldenurga korral suureneb toodang talvel ja väiksema kaldenurga korral suvel (loe ka “Kinnitused”).

Päikesepaneelid toodavad kõige rohkem lõunasse suunatuna. 20-30 kraadine nihe ida- või lääne suunas vähendab toodangust ca 4-6%. Täielikult idas või läänes võib sõltuvalt kaldenurgast olla toodangu vahe 15-25%

Päikeseelektri paneelide toodangut arvestakase üldjuhul kWh (kilovatt-tundides) paigaldatud päiksepaneelide võimsuse kohta (kWp, kus “p” tähistab paneelide max võimsust).

Päikesepaneelide toodangut mõjutab palju ka temperatuur. Mida jahedam on päikesepaneeli temperatuur, seda väiksem on takistus, kõrgem pinge ja suurem toodang. Seega – mida külmem ja tuulisem on, seda paremad on tingimused suurema toodangu saamiseks.

Tänu madalamale temperatuurile saadakse maksimaalsed võimsused tihti kätte juba märts-aprillis. Heade päikesetingimustega võivad hiliskevadised või varasügisised toodangud olla võrreldavad südasuvistega, kui päikese intensiivusus on suurem, aga temperatuur kõrgem.

Madalam keskmine temperatuur annab Eestis päikesepaneelide toodangule võrreldavuse Euroopa suurima tootja Saksamaa paljude piirkondade toodanguga, seda eriti Eesti tuulistel rannikualadel ja saartel.

Kuigi pilviste ja sajuste ilmade korral on päikesepaneelide toodang väiksem kui otsepäikesega, tagavad sagedased sademed selle, et päikesepaneelid puhastuvad ise tolmust, lindude väljaheidedest jms, mis vähendaks päikesepaneelide toodangut.

Milliseid paneele Energiapartner pakub?

Energiapartner pakub erinevate tootjate päiksepaneele, kasutades vaid tuntud ja kvaliteetsete tootjate toodangut. Põhilisteks koostööpartneriteks on täna Winaico, Sharp, Trina Solar ja Longi Solar.

Kõikidele paneelidele on tootjapoolne 10-aastane tootegarantii ja 25-aastane garantii tootlikkuse säilimisele 80-85% ulatuses esialgsest. Winaico paneelide on võimalik pakkuda ka välja unikaalset kindlustust, mis katab 10 aasta jooksul kõik võimalikud päikeseelektrisüsteemist lähtuvad kahjud, sh tootmata jäänud energia.

Kõigil meie pakutavatel paneelidel kasutatakse täna PERC-tehnoloogiat, mis tänu spetsiaalsele ränielemendi aluspinnale võimaldab sama suurtel paneelidel olla senisest efektiivsemad ja toota rohkem nii tiputundidel kui ka kehvades valgustingimustes (hommikul ja õhtul ning suurel osal Eesti aastast).

Longi Solaril on kahepoolselt töötavad monokristlallpaneelid. Longi Solar oli 2019. aastal maailma TOP 4 suurima
monokristall elementide ja paneelide tootja hulgas, kes alustas päikesepaneelide alast tegevust aastal 2000. Täna on ta üks
ettevõtetest, kes panustab palju arendustöösse ja purustab pidevalt päikesepaneelide efektiivsusrekordeid. 20.01.2020 jõuti
Saksa TÜV Reinhland testimise ja sertifitseerimisettevõtte ametlike testidega Longi Solar PERC- tüüpi monokristallapaneeliga
uue ametliku efektiivuse maailmarekordini – 22,38%.

Kahepoolset töötava klaas-klaas paneeli eeldatav tootlikkus maapargis on omakorda 5-10% suurem (sõltudes maapinna
peegeldustegurist) kui samasuure võimsuse ühepoolselt töötavad paneelid. Suurem tootlikkus lähtub hajuskiirguse täiendavast
absorbeerimisest läbi paneeli tagumise pinna. Talvisel ajal tagab alumine tootev pind lisaks peegelduvale valguse püüdmisele
ka paneeli temperatuuri suurema tõusu ja seeläbi lume parema ärasulamise paneeli esiküljelt. Suvisel hommikusel ja õhtusel
ajal, mil kiirgus langeb päikesepaneelidele tagantpoolt, tagab tagumine tootev paneeli pool suurema päikeseenergia
otsekiirguse ärakasutamise. Kahepoolselt töötav klaas-klaas paneel on tänu suuremate jäikusele vähem mõjutav ilmastikumõjudest, ajas vastupidavama ning väiksema degratatsiooniga (tootlikkuse langusega) kui tavapaneelid, mille tagumisel küljel pole klaasi

 

Longi Solar monokristalsed päikesepaneelid:

LR4-60HPH 360M

Nimivõimsus: 360 W
Efektiivsus: 
19.8%
Suurus: 1755 x 1038 x 35 mm
Kaal: 19.5 kg
Täpsem info:

 

LR4-72HBD 440M Kahepoolne

Nimivõimsus: 440 W
Efektiivsus: 
19.5%
Suurus:
 2131 x 1052 x 35 mm
Kaal: 29.5 kg
Täpsem info:

 

Sharp monokristalsed päikesepaneelid

NU-JB395

Nimivõimsus: 395W
Efektiivsus: 
19.6%
Suurus:
2008 x 1002 x 40 mm
Kaal: 23.5 kg
Täpsem info:

 

Trina Solar monokristalne päikesepaneel:

Duomax TSM-405 Kahepoolne

Nimivõimsus: 405 W
Efektiivsus: 
19.7%
Suurus:
2031 x 1011 x 25 mm
Kaal: 26.3 kg
Täpsem info:

 

 

Winaico Monokristalsed päikesepaneelid

WST-325M6 PERC

Nimivõimsus: 325 Wwsp-m6-perc-02-f9
Efektiivsus: 19.5%
Suurus: 1665 x 999 x 35 mm
Kaal: 18.6 kg
Täpsem info:

 

 

Võta ühendust

Võta ühendust meie eksperdiga

Mikk Saar

Mikk Saar

Helista +372 5569 8153 või kirjuta

Võta ühendust meie eksperdiga

Mikk Saar

Mikk Saar

Helista 5569 8153 või kirjuta