Energiapartner-logo

Tasuvusanalüüs

Päikesepaneelidesse investeerimine, nagu enamik investeeringud energiatootmisesse, on pikaajaline. Päikesepaneelide enda kasulikuks elueaks loetakse 25-30 aastat, mil nende efektiivusest on eeldatavalt veel 80-85% alles. Samas tõenäoliselt on selleks ajaks olemas uuem tehnoloogia, millega tasuks olemasolev süsteem asendada.

Soovime selle pikaajalise investeeringu võimalik täpselt ja avatult läbi arvutada. Selleks kasutame spetsiaalset päikeseelektri simulatsoonitarkvara PV*Sol Premium 2016, mis võimaldab detailselt analüüsida toodangut ja tasuvust.

Üldistavate lähteandmete asemel just täpsete analüüside tegemist peamegi enda üheks suureks eristuvaks tugevuseks.

Meie poolt kasutatava toodangu- ja tasuvusanalüüsi simulatsioonprogrammi eelised:

  1. Simulatsiooniprogrammis sisalduvad pea kõik maailma päikesepaneelid ja inverterid. Nende nimekiri ja andmed uuenevad pidevalt. Tänu sellel teame täpselt, mida erinevad tooted annavad ja saame valida ning kombineerida kõige sobivama tootelahenduse.
  2. On olemas erinevate Eesti asukohtade 25 aasta kliimaandmed.
  3. 3D-tarkvarana võimaldab see läbi teha varjutuse simulatsioone. Saame lisaks hoonele sisse joonistada ka teised varjuandvad objektid – nt puud, naaberhooned. Eriti oluline on varjutuse arvestamine lamekatuste korral, kus tekivad päikesepaneelide read, mis madalama päikese korral üksteist varjama hakkavad
  4. Aitab leida optimaalseima nurga. Saab näha kui palju erinev nurk muudab toodangut ja mitme üksteise taga aseteseva paneelirea korral on näha ka varjutuse mõju ridadele sõltuvalt kaldenurgast ja paneelidevahelisest kaugusest.
  5. Arvestab päikesepaneelide toodangu vähenemist ajas (degradatsiooni).
  6. Simulatsiooniprogramm võtab arvesse ka erinevate kaablite kaod, lähtudes nende pikkustest, läbimõõdust ja materjalist.
  7. Võtab arvesse paneelide mustumist, peegeldusi ja palju muid näitajaid
  8. Teostab detailse finantsanalüüsi. See sisaldab nii toote hinda, laenusid koos erinevate intressidega, inflatsiooni, elektrihinna muutusi, taastuvenergia toetust, hoolduskulusid jm.
Võta ühendust

Võta ühendust meie eksperdiga

Priidik Kant

Priidik Kant

Helista +372 503 5818 või kirjuta

Võta ühendust meie eksperdiga

Mikk Saar

Mikk Saar

Helista 5569 8153 või kirjuta