Ärikliendile

Energiamärgis ja -audit

Energiamärgis näitab, milline on hoone energiaklass. Oleme läbi viinud arvukalt energiatõhususe modelleerimisi nii kavandatavatel kui ka olemasolevatel hoonetel ning analüüsime või prognoosime meile omase põhjalikkusega ka sinu hoone energiatarbimise näitajaid. Võid kindel olla, et meie poolt koostatud energiamärgis väljastatakse kiiresti ja usaldusväärselt ning see kehtib 10 aastat.

Energiamärgis ja -audit

Kavandatavale hoonele

Aitame sind energiatõhusa hoone kavandamisel, määrates energiatõhususe näitajad kindlaks juba projekteerimise faasis. Teeme enne projekteerimistööde alustamist vajalikud arvutused ja leiame parimalahenduse valmiva hoone soojustamiseks, kütmiseks, ventileerimiseks ning võimalikuks päikesepaneelide süsteemiks koos energiatoodangu ja tasuvusajaga.

Olemasolevale hoonele

Olemasolevatele hoonetele on energiamärgist vaja seadusega sätestatud juhtudel ja ostu-, müügi- või renditehingute puhul.

Tutvume hoone energiatarbimise näitajatega ning väljastame energiamärgise kiiresti ja professionaalselt.

Hoone energiaklass

Energiamärgise dokumendis on kirjas, kui palju kulub energiat hoone kütmisele, vee soojendamisele, elektrile jne. Energiamärgis annab hoone energiatarbimisele hinnangu skaalal A–G. Kõrgeimat energiaklassi märgivad tähed A ja B, madalaimat F ja G. Mida kõrgem on energiaklass, seda vähem kulub raha energiale.

Vaata juurde märgise ja auditi kohta siit
Saada päring Võta meiega ühendust