Ärikliendile

Energiamärgis ja -audit

Energiamärgis näitab, milline on hoone energiaklass. Oleme läbi viinud arvukalt energiatõhususe modelleerimisi nii kavandatavatel kui ka olemasolevatel hoonetel ning analüüsime või prognoosime meile omase põhjalikkusega ka sinu hoone energiatarbimise näitajaid. Võid kindel olla, et meie poolt koostatud energiamärgis väljastatakse kiiresti ja usaldusväärselt ning see kehtib 10 aastat.

Energiamärgis ja -audit
+

Koostatud energiamärgist

+

Teostatud auditit

+

Aastat kogemust

Energiamärgis

Uute hoonete kavandamisel oleme abiks arendajale, arhitektile ja projekteerijale juba alates planeeringu või eskiisprojekti staadiumist. Teostame energiamärgise koostamise eelselt 3D-mudelprogrammiga (IDA ICE) dünaamilisi simulatsioone, et projekteerima asudes oleks juba kõik energiatõhususe näitajad teada. Nii väheneb hilisem ümberprojekteerimise kulu.

 

 

 

Energiamärgise teostamisest lähemalt

Aitame sind energiatõhusa hoone kavandamisel, määrates energiatõhususe näitajad kindlaks juba projekteerimise faasis

Teeme enne projekteerimistööde alustamist vajalikud arvutused ja leiame parimalahenduse valmiva hoone soojustamiseks, kütmiseks, ventileerimiseks ning võimalikuks päikesepaneelide süsteemiks koos energiatoodangu ja tasuvusajaga.

Tutvume hoone energiatarbimise näitajatega ning väljastame energiamärgise kiiresti ja professionaalselt.

Olemasolevatele hoonetele on energiamärgist vaja seadusega sätestatud juhtudel ja ostu-, müügi- või renditehingute puhul.

Energiamärgise dokumendis on kirjas, kui palju kulub energiat hoone kütmisele, vee soojendamisele, elektrile jne.

Energiaaudit

Teostame hoonete energiaauditeid ja tasuvusanalüüse sobivate energiasäästumeetmete leidmiseks. Meie tegevusvaldkond on elamutest ärihooneteni.

Olemasolevate hoonete puhul aitab detailne energiaaudit määrata suuremad energiakulu kohad ja kõige kulutõhusamad energiasäästumeetmed.

 

Energiamärgimisest ja auditist lähemalt
Saada päring Võta meiega ühendust
Consent Management Platform by Real Cookie Banner