Energiamärgis ja audit

Energiamärgisest ja auditist lähemalt

02. veebruar 2021

Energiamärgisest ja auditist lähemalt

Energiamärgis

Uute hoonete kavandamisel oleme abiks arendajale, arhitektile ja projekteerijale juba alates planeeringu või eskiisprojekti staadiumist. Teostame energiamärgise koostamise eelselt 3D-mudelprogrammiga (IDA ICE) dünaamilisi simulatsioone, et projekteerima asudes oleks juba kõik energiatõhususe näitajad teada. Nii väheneb hilisem ümberprojekteerimise kulu.

Modelleerimisega saame nii projekteerimise-eelselt kui selle ajal läbi mängida ja valida sobiva soojustuse paksuse, akende U-arvud, optimaalse küttevarustusallika, määrata vajaliku ventilatsiooniagregaadi soojustagastuse näitajad ning planeerida ka võimaliku päikesepaneelide süsteemi koos toodangu ja tasuvusega.

Väljastame energiamärgiseid ka olemasolevate hoonetele.

Olemasolevatele hoonetele on energiamärgist vaja järgmistel juhtudel:

  • kõigil avalikult külastatavatel hoonetel (bürood, õppeasutused, kauplused, hotellid jne), mille kasulik pind on üle 500 m2. Riigi ja omavalitsuste korral on selleks piiriks 250 m2.
  • hoone ostu-müügi tehingu korral
  • hoone üürimisel, kui üürnik seda soovib
  • kinnisvarakuulutustes, kus tuleb välja tuua hoone energiaklass ja energiatõhususarv

Oleme koostanud üle 3000 energiamärgise ja energiatõhususe modelleerimise!

Energiaaudit

Teostame hoonete energiaauditeid ja tasuvusanalüüse sobivate energiasäästumeetmete leidmiseks. Meie tegevusvaldkond on elamutest ärihooneteni.

Olemasolevate hoonete puhul aitab detailne energiaaudit määrata suuremad energiakulu kohad ja kõige kulutõhusamad energiasäästumeetmed.

Hoone energiaaudit tugineb mõõtmistel ja kogutud andmetel. See annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast, energiakuludest ja -kadudest ning võimalustest kokkuhoiuks ja sisekliima parandamiseks.

Iga energiaauditi käigus viime täpsema ülevaate saamiseks läbi sisekliima (õhutemperatuur ja -niiskus, ka CO2) mõõtmised.

Termograafia ehk termoülevaatus aitab täpsemalt visualiseerida hoone pinnatemperatuurid. See võimaldab avastada probleeme, mida palja silmaga ei näe. Termograafia abil on võimalik täpsemalt fikseerida puuduliku soojustusega kohad, külmasillad, õhulekked ja niiskuskahjustused.

Oleme teostanud energiaauditeid enam kui 300 kortermajale ja mitteeluhoonele üle Eesti!

Kasulikud seadusandluse lingid:

Ehitusseadustik:

https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019005

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019013

Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele

https://www.riigiteataja.ee/akt/122082019004

Hoone energiatõhususe miinimumnõuded

https://www.riigiteataja.ee/akt/122082019002

Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika

https://www.riigiteataja.ee/akt/122082019005

Saada päring Võta meiega ühendust