Energiasalvestussüsteemid

Kuhu kaob toodetud päikeseenergia?

03. märts 2023

Kuhu kaob toodetud päikeseenergia?

Iga aastaga kasvab elektripaigaldiste arv, mis on mikrotootmisseadmete kaudu ühendatud jaotusvõrku ning seda on võimalik kasutada omatarbeks kodus ning ülejääk müüa jaotusvõrku.

Toodetud energiamahu suurenemisega on ka kasvanud saldeeritud energia kogus. Mis on saldeerimine ning kuidas seda vältida kirjeldame all pool. 

Saldeeritud energia (kWh)= võrku antud energia (kWh) – võrgust võetud/tarbitud energia (kWh) 

Teatavasti eraklientide akupankasid kasutatakse eesmärgil, et üleliigne päikeseenergia, mida ei suudeta kohapeal tarbida, ei müüdaks lihtsalt võrku, vaid salvestataks akupanka ning öösel saab nii öelda päikeseenergiat kasutada. Lisaks muidugi talvisel perioodil, kui päike ei paista, parima börsihinnaga elektri kasutamiseks. Tavapäraselt, kui akupangas on piisavalt energiat, jälgib inverter tarbimiskurvi, ehk väldib võrku müümist ning võrgust ostmist.  
 
Teatud inverterid ei saa aga asümmeetriliselt energiat toota.  Kui tekib võrgukatkestus ja  inverter töötab tagavara toitena ning toidab tarbimist akust ja päikesest, siis töötab inverter (sõltuvalt tootjast) mingil määral asümmeetriliselt, kuid võrku ühendatuna on kõigil kolmel faasil pidevalt võrdne võimsus.  
 
Vaatame, kuidas toodetud päikeseenergia omatarbesse jõuab. Meie näites on inverter kolmefaasiline ja võrguettevõte on paigaldanud liitumispunkti kahesuunalise arvesti. Kodused tarbijad on üldiselt ühefaasilised – valgus, külmkapp, pesumasin, kohvimasin, telekas, ruuter jne. Tarbijad on jaotatud faaside vahel erinevalt ning kasutavad elektrit erinevatel aegadel. Seetõttu tarbimisgraafik muutub pidevalt ja praktiliselt on võimatu kõiki kolme faasi ideaalselt jagada, et tarbimine oleks võrdne kõikides faasides.  

Näide: Inverter toodab 3kW (umbes 1kW faasi kohta), see arvestab kolme faasi kogutarbimist, võrguettevõtja arvestab kõiki kolme faasi eraldi. 

Esimene faas tarbib 2kW, siis võrgust ostate 1 kW 

Teine faas tarbib 1kW, siis võrku ost ja müük on 0kW 

Kolmas faas tarbib 0kW, siis võrku müük on 1kW 
 

Fronius ja Huawei invertereid on võimalik piirata vastavalt kõige vähem tarbiva faasi järgi. Kui võrgusuunaline võimsus on 0kW, siis inverter toodab pidevalt null kuna kolmas faas on 0kW tarbimisega.  

Deye ja Goodwe invertereid on võimalik seadistada selliselt, et nad toodaksid asümmetriliselt. Eelmise näite puhul inverter toodaks 3kW, millest esimesse faasi 2kW, teise faasi 1kW ning kolmandasse 0kW. 

Tootjaliitumiste saamine on viimastel aastatel muutunud üha keerulisemaks ning kallimaks, seetõttu tihtipeale eraisikutel ei ole mõttekas ebaproportsionaalselt kallist liitumist kinni maksta. Alternatiiviks saamegi pakkuda sobilikku akupanka ning inverteri mudeli valikut. Lisaks võimaliku saldeerimise vältimiseks tuleks enne inverteri valikut kindlasti analüüsida tarbimiskõverat, mille põhjal saab otsustada, kas on vaja asümmetrilist või sümmeetrilist inverterit. 

Saada päring Võta meiega ühendust