Päikeseenergia

Mida teada päikesepaneelidest

10. oktoober 2020

Mida teada päikesepaneelidest

Päikesepaneelid (kõnekeeles ka päikesepatareid) võib jagade kaheks: eelkõige ränist toodetud kristalsed päikesepaneelid ja õhukesekilelised päikesepaneelid. Üle 90% maailmas paigaldatavatest päikesepaneelidest on täna mono- või polükristalsed päikesepaneelid.

Energiapartner pakub erinevate tootjate päiksepaneele, kasutades vaid tuntud ja kvaliteetsete tootjate toodangut. Põhilisteks koostööpartneriteks on täna Trina Solar, Longi Solar, Sharp ning Risen.

Kõikidele paneelidele on tootjapoolne vähemalt 12-aastane tootegarantii ja 25-aastane garantii tootlikkuse säilimisele.

Kõigil meie pakutavatel paneelidel kasutatakse täna PERC-tehnoloogiat, mis tänu spetsiaalsele ränielemendi aluspinnale võimaldab sama suurtel paneelidel olla senisest efektiivsemad ja toota rohkem nii tiputundidel kui ka kehvades valgustingimustes (hommikul ja õhtul ning suurel osal Eesti aastast). Lisaks on paneelid half-cut ning maaparkides ka kahepoolsed (bifacial). Efektiivsus paneelidel on reeglina kõikidel üle 20%.

Kuidas sobib Eesti päikeseelektri tootmiseks?

Eestis on keskmine kiirgushulk horisontaalsele pinnale veidi väiksem kui 1000 kWh/m2 aastas. Maksimaalse päikeseenergia koguse saab kätte aga 30-40-kraadise kaldenurgaga maapinna suhtes. Sellisele pinnale langev kiirgushulk sõltuvalt asukohast on 1050-1200 kWh/m2 aastas. Optimaalsest kaldenurgast suurema kaldenurga korral suureneb toodang talvel ja väiksema kaldenurga korral suvel.

Päikesepaneelid toodavad kõige rohkem lõunasse suunatuna. 20-30 kraadine nihe ida- või lääne suunas vähendab toodangust ca 4-6%. Täielikult idas või läänes võib sõltuvalt kaldenurgast olla toodangu vahe 15-25%

Päikeseelektri paneelide toodangut arvestakase üldjuhul kWh (kilovatt-tundides) paigaldatud päiksepaneelide võimsuse kohta (kWp, kus “p” tähistab paneelide max võimsust).

Päikesepaneelide toodangut mõjutab palju ka temperatuur. Mida jahedam on päikesepaneeli temperatuur, seda väiksem on takistus, kõrgem pinge ja suurem toodang. Seega – mida külmem ja tuulisem on, seda paremad on tingimused suurema toodangu saamiseks.

Tänu madalamale temperatuurile saadakse maksimaalsed võimsused tihti kätte juba märts-aprillis. Heade päikesetingimustega võivad hiliskevadised või varasügisised toodangud olla võrreldavad südasuvistega, kui päikese intensiivusus on suurem, aga temperatuur kõrgem.

Madalam keskmine temperatuur annab Eestis päikesepaneelide toodangule võrreldavuse Euroopa suurima tootja Saksamaa paljude piirkondade toodanguga, seda eriti Eesti tuulistel rannikualadel ja saartel.

Kuigi pilviste ja sajuste ilmade korral on päikesepaneelide toodang väiksem kui otsepäikesega, tagavad sagedased sademed selle, et päikesepaneelid puhastuvad ise tolmust, lindude väljaheidedest jms, mis vähendaks päikesepaneelide toodangut.

Saada päring Võta meiega ühendust