Päikeseenergia

Päikeseelektrijaama tasuvus ja toetused

01. jaanuar 2021

Päikeseelektrijaama tasuvus ja toetused

Toodangu analüüs

Päikesepaneelidesse investeerimine, nagu enamik investeeringud energiatootmisesse, on pikaajaline. Päikesepaneelide enda kasulikuks elueaks loetakse 25-30 aastat, mil nende efektiivusest on eeldatavalt veel 80-85% alles. Samas tõenäoliselt on selleks ajaks olemas uuem tehnoloogia, millega tasuks olemasolev süsteem asendada.

Soovime selle pikaajalise investeeringu võimalik täpselt ja avatult läbi arvutada. Selleks kasutame spetsiaalset päikeseelektri simulatsoonitarkvara PV*Sol Premium, mis võimaldab detailselt analüüsida toodangut ja tasuvust. Lisaks kasutame kinnitus- ning inverteritootjate tarkvarasid ja seda ikka põhjusel, et just kõige parem võimalik lahendus saaks Tellijale valitud.

Üldistavate lähteandmete asemel just täpsete analüüside tegemist peamegi enda üheks suureks eristuvaks tugevuseks.

Meie poolt kasutatava toodangu- ja tasuvusanalüüsi simulatsioonprogrammi eelised:

  1. Simulatsiooniprogrammis sisalduvad pea kõik maailma päikesepaneelid ja inverterid. Nende nimekiri ja andmed uuenevad pidevalt. Tänu sellel teame täpselt, mida erinevad tooted annavad ja saame valida ning kombineerida kõige sobivama tootelahenduse.
  2. On olemas erinevate Eesti asukohtade 25 aasta kliimaandmed.
  3. 3D-tarkvarana võimaldab see läbi teha varjutuse simulatsioone. Saame lisaks hoonele sisse joonistada ka teised varjuandvad objektid – nt puud, naaberhooned. Eriti oluline on varjutuse arvestamine lamekatuste korral, kus tekivad päikesepaneelide read, mis madalama päikese korral üksteist varjama hakkavad
  4. Aitab leida optimaalseima nurga. Saab näha kui palju erinev nurk muudab toodangut ja mitme üksteise taga aseteseva paneelirea korral on näha ka varjutuse mõju ridadele sõltuvalt kaldenurgast ja paneelidevahelisest kaugusest.
  5. Arvestab päikesepaneelide toodangu vähenemist ajas (degradatsiooni).
  6. Simulatsiooniprogramm võtab arvesse ka erinevate kaablite kaod, lähtudes nende pikkustest, läbimõõdust ja materjalist.
  7. Võtab arvesse paneelide mustumist, peegeldusi ja palju muid näitajaid
  8. Teostab detailse finantsanalüüsi. See sisaldab nii toote hinda, laenusid koos erinevate intressidega, inflatsiooni, elektrihinna muutusi, taastuvenergia toetust, hoolduskulusid jm.

Eraklientide päikeseelektrijaamade tasuvus jääb enamasti 9-14 aasta vahele ning äriklientide puhul 7-10 aastat. Tasuvuse määrab eelkõige ära päikesejaama rajamise hind, omatarbe osakaal ning toetused.

Toetused

Eelmise aasta lõpuga (st 2020a) lõpetati uute päikesel põhinevate tootmisseadmete toetamine. Hetkel võimalikud toetusmeetmed on järgmised:

Saada päring Võta meiega ühendust